Rozjezd SO 01

27.4.2021

Máme radost, že se už se nám ze země vyloupla spodní vilka, která i díky optimálním klimatickým podmínkám rychle dohání stavební náskok SO 02 a SO 03. Výše položené vily jsou už v hrubé stavbě pod střechou, dozdívají se poslední příčky a rozvádí inženýrské sítě.