Výkopové práce pro základy SO 03

10.10.2020

Co se na stavbě událo a čemu se nyní věnujeme? Osazeny byly např. vodovodní šachty pro SO 02 a SO 03. Zároveň se pracuje i na základech pro horní vilku, které se budou každou chvíli betonovat.