Srovnání terénu

10.9.2020

Po skrývce a srovnání terénu máme hotovou přípravu pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. :)