Armování stropu SO 01

13.5.2021

Jednotlivé profese průběžně pracují na všech třech vilách.
U SO 02 a SO 03 budeme od příštího týdne chystat např. rozvody elektřiny.
Na SO 01 se armuje poslední strop, který brzy vylijeme. Poté se dozdí i poslední příčky v mezipatrech a začne se pracovat na konstrukci střechy.